Id-o-matic is een initiatief van Pauline Buit. Als ontwikkelaar van onderwijsmaterialen bedacht zij materiaal voor een maatwerk creatieve uitdaging: de id-o-matic.

Creatieve uitdaging in de klas

De id-o-matic fantasiekaarten zijn aantrekkelijke opdrachtenkaarten voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. De opdrachten zijn bedoeld als keuzewerk of klaaropdracht en kunnen zelfstandig uitgevoerd worden. Kortom: dè ideeënmachine voor iedereen!

Er zijn vier varianten van de id-o-matic:

 • id-o-matic fantasiekaarten voor groep 1/2
 • id-o-matic fantasiekaarten voor groep 3/4
 • id-o-matic fantasiekaarten voor groep 5/6
 • id-o-matic fantasiekaarten voor groep 7/8

Waarom een id-o-matic?

Vrijwel alle leerkrachten zijn druk met het bieden van maatwerk aan de leerlingen. Taal, rekenen, lezen, daarvoor zijn voldoende middelen te krijgen. Om de leerlingen ook op het creatieve vlak een passende uitdaging te bieden zijn de id-o-matic fantasiekaarten ontwikkeld.

Het doel van de id-o-matic fantasiekaarten is om een bijdrage te leveren aan de authentieke kunstzinnige ontwikkeling van kinderen. Maar het is zeker ook een prettige manier om even bij te tanken na het reken- en taalwerk, op een speelse manier ontspannen, nieuwe energie of inspiratie op doen.

Zelfstandig keuzewerk

Met de id-o-matic fantasiekaarten biedt u een bron van inspiratie. Een kind hoeft niet meer naar een leeg vel te staren voor het kan beginnen met tekenen. Het kind kiest een prikkelende uitdaging die past bij de eigen interesse of intelligentie. De kaarten zijn een middel om ideeën te laten borrelen, fantasie wakker te schudden en vrij te associëren op het thema. De kaart is de aanleiding, het kind zelf gaat op avontuur.

Fantasiekaarten voor groep 1 en 2

Eén set fantasiekaarten voor groep 1 en 2  bevat 50 fantasiekaarten in 4 categorieën:

 • wat wordt gemaakt?
 • wie woont hier?
 • wat gebeurt hierna?
 • maak je papier vol

Ook is er één extra kaart met een werkvormenmatrix voor de manier waarop de fantasiekaarten ingezet kunnen worden in de groep.

Fantasiekaarten voor groep 3 tot en met 8

Eén set fantasiekaarten voor groep 3 tot en met 8 bevat 50 fantasiekaarten in 4 categorieën: tekenen, ontwerpen, creatief schrijven, knippen en plakken. Op elke kaart staat:

 • een stap voor stap instructie voor zelfstandig werken,
 • een overzicht van benodigde materialen,
 • een uitdagende vervolgopdracht.

In de opdrachten wordt rekening gehouden met de leesniveaus van de kinderen. De kinderen kunnen zelfstandig met het materiaal aan het werk.

Handleiding

In de handleiding staan tips om kinderen op gang te brengen of uit te dagen hun creativiteit en fantasie (nog beter) in te zetten.

Makkelijk

In de opdrachten wordt alleen gebruik gemaakt van materialen die eenvoudig voor handen zijn: potlood en gum, kleurpotloden, viltstiften, lijm, schaar, liniaal, wit en gekleurd papier en oude tijdschriften.

Bekijk de prezi