Creatief keuzewerk: de kinderen kiezen een fantasiekaart, bijvoorbeeld ‘wie woont hier’ en maken een eigen uitwerking.

Voorbeelden van fantasiekaarten

Bekijk hier de voorbeelden of download en print de pdf Fantasiekaarten groep 1/2 om deze fantasiekaarten uit te proberen:

Fantasiekaarten gebruiken

De kinderen maken aan de hand van een fantasiekaart met het beschikbare materiaal een vrije uitwerking. De kinderen kiezen zelf een fantasiekaart uit of kiezen uit een selectie van fantasiekaarten de kaart die hen het meest aanspreekt. Daarbij kan het kind of de leerkracht materiaal kiezen voor de uitwerking.

Het is mogelijk om de kinderen heel vrij met de keuzekaarten te laten werken. Als de kinderen dat niet of minder gewend zijn, is het verstandig om daarin een opbouw te kiezen. Ze kunnen bijvoorbeeld eerst kiezen uit een selectie fantasiekaarten of een selectie materialen voor de uitwerking van de opdracht.

Het materiaal voor groep 1 en 2 kan op de onderstaande manieren gebruikt worden:

 1. Fantasiekaart als opdracht, ‘werkje’
  Kaartkeuze: leerkracht
  Materiaal keuze: leerkracht
  De leerkracht kiest een kaart bij het thema van de periode. De kinderen maken aan de hand van de kaart met het beschikbare materiaal een vrije uitwerking.
 2. Materiaalgestuurd (keuze)werk
  Kaartkeuze: kind
  Materiaal keuze: leerkracht
  De leerkracht kiest het materiaal. De kinderen kiezen een kaart die hen aanspreekt en maken met het beschikbare materiaal een eigen product.
 3. Kaartgestuurd (keuze)werk
  Kaartkeuze: leerkracht
  Materiaal keuze: kind
  De leerkracht kiest het onderwerp. De kinderen kiezen het materiaal wat past bij hun ideeën en maken daarmee hun eigen uitwerking.
 4. Vrij (keuze)werk
  Kaartkeuze: kind
  Materiaal keuze: kind
  De kinderen zijn vrij in hun keuze voor kaart en materiaal en maken een product.

Praatplaat

Sluit een fantasiekaart goed aan bij het thema of een onderwerp dat u aan de orde wilt stellen, dan kunt u er voor kiezen om de fantasiekaart(en) als taalactiviteit aan te bieden. De fantasiekaart fungeert dan als praatplaat. Vooral de kaarten in de categorie ‘Wat gebeurt hierna?’ lenen zich uitstekend voor het vertellen van verhalen. Elke kaart biedt mogelijkheden voor meerdere verhaallijnen. Dit kunnen verhalen zijn op basis van ervaringen en belevenissen, maar het mogen ook zeker
fantasieverhalen zijn.

Specificaties:

 • € 92.50 per set
 • 50 aantrekkelijke opdrachtkaarten in 4 categorieën voor creatief keuzewerk:
  1) Wat wordt gemaakt?
  2) Wie woont hier?
  3) Wat gebeurt hierna?

  4) Maak je papier vol
 • De moeilijkheid van de kaart wordt aangegeven met één of twee sterren.
 • ISBN 978-90-819059-3-0

Bestellen