Hoe werkt u met de fantasiekaarten?

Download hier de gratis handleiding voor werken met de id-o-matic fantasiekaarten voor creatief keuzewerk. De handleiding is alleen digitaal beschikbaar.

 

In de handleiding vindt u:

  • een beschrijving van alle elementen op de kaarten en aanwijzingen voor het gebruik;
  • een toelichting over de waarde van fantasiekaarten voor de ontwikkeling van creativiteit;
  • tips om leerlingen uit te dagen of een extra duwtje te geven.

Verantwoording vanuit de kerndoelen

De id-o-matic fantasiekaarten sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs voor Kunstzinnige oriëntatie:

Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De id-o-matic fantasiekaarten voor groep 1 en 2 kunt u ook gebruiken als praatplaten. De fantasiekaarten doen dan een beroep op de vaardigheden zoals verwoord in kerndoel 2 Nederlands – Mondeling onderwijs:
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.