Hoe werkt u met de fantasiekaarten?

De handleiding beschrijft alle elementen van de kaarten voor creatief keuzewerk. Ook bevat deze een toelichting over de waarde van fantasiekaarten voor de ontwikkeling van creativiteit. Tenslotte beschrijft de handleiding het gebruik van de opdrachtkaarten en de rol van de leerkracht.

Download de handleiding

De handleiding voor de id-o-matic fantasiekaarten voor creatief keuzewerk is alleen digitaal beschikbaar. Download de handleiding  (pdf): Handleiding id-o-matic

De snelle versie:

  1. Draai het deksel van de doos met fantasiekaarten open.
  2. Laat een kind een kaart kiezen.
  3. Laat het kind zelfstandig werken aan de tekenopdracht.

Rol van de leerkracht

De rol van de leerkracht bij zelfstandig creatief keuzewerk is uiteraard beperkt. In de handleiding staan daarom vooral tips om leerlingen uit te dagen of een extra duwtje te geven. 

De leerkracht kan een leerling bijvoorbeeld helpen door het stellen van open vragen. Naar aanleiding daarvan kan het kind zelf nadenken over oplossingen. In de handleiding staan uitgewerkte voorbeelden van reflectievragen. 

Verantwoording vanuit de kerndoelen

De id-o-matic fantasiekaarten sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs voor Kunstzinnige oriëntatie:

54 – De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 – De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56 – De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

De id-o-matic fantasiekaarten voor groep 1 en 2 kunt u ook gebruiken als praatplaten. De fantasiekaarten doen dan een beroep op de vaardigheden zoals verwoord in kerndoel 2 Nederlands – Mondeling onderwijs:
2 – De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.