Id-o-matic is een initiatief van Pauline Buit.

Ontstaan

Als ouder liep Pauline er tegenaan dat er bijna geen creatief keuzewerk voor in het basisonderwijs te vinden was. Kinderen krijgen voor taal, rekenen, wereldoriëntatie allerlei extra materiaal. Maar iets creatiefs? Haast niet. Aan de ene kant was er ook weinig (actueels) te krijgen. Aan de andere kant hielden sommige leerkrachten het tegen. Creatief keuzewerk of extra werk is onhandig: dan mag één kind iets leuks doen en dat leidt de anderen af.

Als ontwikkelaar van onderwijsmaterialen bedacht zij daarom de id-o-matic fantasiekaarten voor creatief keuzewerk: 

Dè ideeënmachine voor elk klaslokaal!

50 fantasiekaarten in één doos:
een wereld van avontuur en experiment,
een belevenis voor de fantasie!

Wat zijn fantasiekaarten?

De id-o-matic fantasiekaarten zijn aantrekkelijke opdrachtenkaarten voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. De opdrachten zijn bedoeld als keuzewerk of klaaropdracht en kunnen zelfstandig uitgevoerd worden.

Met de id-o-matic fantasiekaarten biedt u een bron van inspiratie. Een kind hoeft niet meer naar een leeg vel te staren voor het kan beginnen met tekenen. De kaarten zijn een hulpmiddel om de fantasie wakker te schudden. Een kind kiest een opdracht die past bij de eigen interesse. Dit verhoogt ook de intrinsieke motivatie om een mooi werkstuk te maken.

Makkelijk in gebruik

De opdrachten zijn heel divers. Daarnaast zijn alle opdrachten te doen met materialen die in bijna elk klaslokaal aanwezig zijn: potlood en gum, kleurpotloden, viltstiften, lijm, schaar, liniaal, wit en gekleurd papier en oude tijdschriften.

Waarom is creatief keuzewerk belangrijk?

Creativiteit zegt iets over de manier waarop iemand kijkt, denkt, doet, het vermogen om iets nieuws te scheppen, het zien van oplossingen. Dat is iets waar de fantasiekaarten bij helpen: de tekenoprachten geven een kind een kader om daarbinnen zijn creativiteit aan te boren en te vergroten.

Ruimte voor experiment

Kinderen hebben daarbij ruimte nodig om te experimenteren, te leren vertrouwen op hun inventiviteit, te spelen in hun hoofd, los te laten.  Elk kind is van nature nieuwsgierig en uit op ontdekkingen; elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Kinderen worden aangemoedigd om anders naar hun omgeving te kijken. De opdrachten van id-o-matic dagen uit om nieuwe ontdekkingen te doen.  Ze verruimen hun blik op de werkelijkheid, op de fantasiewereld en op hun eigen ideeën.

Doel

Het doel van de id-o-matic fantasiekaarten is om een bijdrage te leveren aan de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen. Maar het is zeker ook een prettige manier om even bij te tanken na het reken- en taalwerk, op een speelse manier ontspannen, nieuwe energie of inspiratie op doen.

Probeer het nu met de gratis fantasiekaarten!

Kijk bij de gratis downloads en download de fantasiekaarten van het niveau van jouw groep. Of kijk bij de gratis fantasiekaarten bij de (kinderboekenweek)thema’s.